Existen 295 hortas urbanas municipais a disposición da veciñanza. As primeiras hortas urbanas de Compostela foron as creadas no ano 2008 en Belvís de Arriba, ás que lle seguiron en 2010 as hortas de Belvís de Abaixo. En 2012 acondicionáronse as hortas de Fontiñas, e posteriormente en 2016 habilitáronse as hortas municipais da Almáciga, as de Caramoniña e as de Brañas de Sar. Finalmente, en 2019 foron acondicionadas as hortas de Santa Marta e o Campo das Hortas.

As hortas urbanas municipais son terreos públicos que o Concello de Santiago cede aos cidadáns, para ser usado como terreo hortícola por un período máximo de catro anos. No momento que rematan estas concesións de uso, realízase unha nova convocatoria de solicitude. A concesión das hortas urbanas municipais faise seguindo a normativa recollida na Ordenanza reguladora do uso de hortas municipais.

A Xunta de Goberno Local é a encargada de convocar as datas de solicitude nas que presentar a documentación. Entre todas as solicitudes aprobadas repártense as hortas dispoñibles, quedando as persoas que non resultaron adxudicatarias na listaxe de agarda oficial. Para poder optar a ser titular destes terreos hai que estar empadroado no Concello de Santiago, non estar incapacitado para o traballo físico relacionado coa horticultura e que ningunha outra persoa do seu núcleo familiar, empadroados no mesmo domicilio, conte cunha horta xa outorgada.

Os titulares teñen dereito a cultivar a parcela. O Concello proporciona a terra e a auga para a súa rega. Calquera outro material ou gasto derivado do cultivo da horta vai por conta do titular, como poderían ser os apeiros de labranza, as sementes ou o fertilizante. Comprometeranse a manter a horta en bo estado de cultivo durante todo o tempo que dure a adxudicación de uso da horta. No caso de non poder cultivala, deberán renunciar ao seu uso, quedando a horta dispoñible para as persoas da listaxe de agarda, que continuarán coa concesión anterior nas mesmas condicións que o titular.

Belvís de Arriba (30 hortas): En proceso de nova adxudicación.

Belvís de Abaixo (27 hortas): concesións de uso até 2023.

Cotaredo (Fontiñas) (39 hortas): En proceso de nova adxudicación.

Almáciga (32 hortas): En proceso de nova adxudicación.

Caramoniña (21 hortas): En proceso de nova adxudicación.

Brañas de Sar (54 hortas):  concesións de uso até 2026.

Santa Marta-Conxo-Volta do Castro (38 hortas): concesións de uso até 2023.

Campo das Hortas (54 hortas): concesións de uso até 2023.

Aquelas persoas interesadas en participar no proxecto das hortas municipais do Concello de Santiago de Compostela poden presentar a súa candidatura fóra de prazo, pasando directamente a formar parte da lista de agarda, respectando a orde de presentación e precedencia que establece a Ordenanza.

Para que unha persoa poda ser incluída nesta listaxe deberá remitir a súa solicitude por algún dos seguintes medios:

           OPCIÓN 1. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE PARQUES E XARDÍNS (CIPX)

Descargue, imprima e cubra cos seus datos datos persoais a Solicitude de información e listaxe de agarda

Pode presentala no CIPX persoalmente ou ben por medio dunha persoa que a represente.

            OPCIÓN 2. FORMULARIO ONLINE DE SOLICITUDE

Siga os pasos que lle vai indicando o noso formulario para presentar a súa solicitude. Ten a ligazón AQUÍ

           OPCIÓN 3. CORREO ELECTRÓNICO

Envíe a Solicitude de información e listaxe de agarda debidamente cuberta e a copia do DNI a ilopez@prezero.es

Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)