Existen 292 hortas urbanas municipais a disposición da veciñanza, neste proxecto de sensibilización ambiental do Concello de Santiago de Compostela iniciado en 2008.

As hortas urbanas son terreos públicos que o Concello de Santiago cede á cidadanía para ser usados como parcela hortícola durante un período de catro anos. A súa normativa está recollida na Ordenanza reguladora do uso de hortas municipais.

Para poder optar a ser titular destes terreos hai que agardar á publicación das convocatorias, e presentar a solicitude dentro do prazo indicado. As persoas solicitantes deberán estar dadas de alta no Padrón Municipal do Concello de Santiago, e outórgase unha única horta por cada núcleo familiar, formado por aquelas persoas empadroadas no mesmo domicilio. Entre todas as solicitudes válidas recibidas dentro da convocatoria, repártense as parcelas dispoñibles, conformando a lista de agarda oficial aquelas persoas que non resultaron beneficiadas cunha horta.*

Os titulares teñen dereito a cultivar a parcela. Para iso, o Concello proporciona o terreo e a auga para a súa rega; calquera outro material ou gasto derivado do cultivo da horta vai por conta do titular. Será preciso manter a horta en bo estado de cultivo durante todo o tempo que dure a adxudicación de uso da horta xa que, no caso de non poder cultivala, deberase renunciar á súa adxudicación, quedando a horta dispoñible para a persoa correspondente da listaxe de agarda, que continuará coa concesión nas mesmas condicións que o anterior titular.

HORTA PARCELAS CREACIÓN LISTA DE AGARDA ADXUDICACIÓN SITUACIÓN
BELVÍS DE ARRIBA 30 2008 66 7.10.2016 Pendente de nova adxudicación
BELVÍS DE ABAIXO 27 2010 66 7.10.2019 Pendente de nova adxudicación
COTAREDO (Fontiñas) 36 2012 18 En proceso Adxudicadas até 2028
ALMÁCIGA 32 2016 18 En proceso Adxudicadas até 2028
CARAMONIÑA 21 2016 46 3.06.2016 Pendente de nova adxudicación
BRAÑAS DO SAR (Pontepedriña) 54 2016 82 26.12.2022 Adxudicadas até 2026
CAMPO DAS HORTAS 54 2019 42 7.10.2019 Pendente de nova adxudicación
SANTA MARTA 38 2019 43 16.09.2019 Pendente de nova adxudicación

                                                                                                           Listaxe actualizada o día 13.02.2024

Aquelas persoas interesadas en participar no proxecto das hortas municipais do Concello de Santiago de Compostela tamén poden presentar a súa candidatura fóra de prazo da convocatoria, pasando directamente a formar parte da lista de agarda, respectando a orde de presentación e precedencia que establece a Ordenanza.

Para que unha persoa poda ser incluída nesta listaxe deberá remitir a súa solicitude por algún dos seguintes medios:

           OPCIÓN 1. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE PARQUES E XARDÍNS (CIPX)

Descargue, imprima e cubra cos seus datos datos persoais a Solicitude de información e listaxe de agarda

Pode presentala no CIPX persoalmente ou ben por medio dunha persoa que a represente.

            OPCIÓN 2. FORMULARIO ONLINE DE SOLICITUDE

Siga os pasos que lle vai indicando o noso formulario para presentar a súa solicitude. Ten a ligazón AQUÍ

           OPCIÓN 3. CORREO ELECTRÓNICO

Envíe a Solicitude de información e listaxe de agarda debidamente cuberta a  ilopez@prezero.es

 

     * As convocatorias oficiais para optar a unha horta municipal publícanse na web do Concello de Santiago de Compostela, na nosa sección de Novas e Actividades e na prensa local.

     Tamén pode atopar información actualizada sobre as convocatorias de adxudicación das hortas municipais e outras novidades nas nosas redes sociais:

     FACEBOOK: https://www.facebook.com/CompostelaVerde  

     TWITTER:  https://twitter.com/CompostelaVerde  

     INSTAGRAM: https://www.instagram.com/compostelaverde  

 

MÁIS INFORMACIÓN 

Irene López:  610289916  |  ilopez@prezero.es

INFORMACIÓN 

IRENE LÓPEZ:   ilopez@prezero.es    |    661406965

Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)