Coas xa rematadas hortas de Santa Marta, son xa 240 as hortas urbanas a disposición da veciñanza, das que 107 foron acondicionadas nos últimos tres anos. Foron, en concreto, as 32 parcelas da Almáciga, as 21 da Caramoniña e as 54 de Brañas do Sar. As primeiras hortas urbanas de Compostela foron as creadas no ano 2008 en Belvís de Arriba, con 30 parcelas, ás que lle seguiron en 2010 as 26 hortas de Belvís de Abaixo. Posteriormente acondicionáronse as 39 hortas de Fontiñas.

As hortas urbanas municipais son terreos públicos que o Concello de Santiago cede aos cidadáns, para ser usado como terreo hortícola por un período máximo de catro anos. No momento que rematan estas concesións de uso, realízase unha nova convocatoria de solicitude. A concesión das hortas urbanas municipais faise seguindo a normativa recollida na Ordenanza reguladora do uso de hortas municipais.

A Xunta de Goberno Local é a encargada de convocar as datas de solicitude nas que presentar a documentación. Entre todas as solicitudes aprobadas repártense as hortas dispoñibles, quedando as persoas que non resultaron adxudicatarias na listaxe de agarda oficial. Para poder optar a ser titular destes terreos hai que estar empadroado no Concello de Santiago, non estar incapacitado para o traballo físico relacionado coa horticultura e que ningunha outra persoa do seu núcleo familiar, empadroados no mesmo domicilio, conte cunha horta xa outorgada.

Os titulares teñen dereito a cultivar a parcela. O Concello proporciona a terra e a auga para a súa rega. Calquera outro material ou gasto derivado do cultivo da horta vai por conta do titular, como poderían ser os apeiros de labranza, as sementes ou o fertilizante. Comprometeranse a manter a horta en bo estado de cultivo durante todo o tempo que dure a adxudicación de uso da horta. No caso de non poder cultivala, deberán renunciar ao seu uso, quedando a horta dispoñible para as persoas da listaxe de agarda, que continuarán coa concesión anterior nas mesmas condicións que o titular.

Actualmente o Concello de Santiago conta 8 espazos de horta, repartidos da seguinte maneira:

Belvís de Arriba (30 hortas): en proceso de renovación de concesións. [+]

Belvís de Abaixo (26 hortas): concesións de uso até xaneiro de 2019.

Fontiñas (39 hortas): concesións de uso até xullo de 2021.

Almáciga (32 hortas): en proceso de renovación de concesións. [+]

Caramoniña (21 hortas): en proceso de renovación de concesións. [+]

Brañas de Sar (54 hortas): en proceso de renovación de concesións. [+]

Santa Marta-Conxo-Volta do Castro (38 hortas): prazo para a primeira adxudicación do 15 ao 30 de abril. [+]

Campo das Hortas (53 hortas): en execución.

Aquelas persoas interesadas en cultivar a terra, mais que presentan a solicitude fóra do prazo designado oficialmente pola Xunta de Goberno Local, poden formar parte tamén dunha listaxe de agarda, respectando a orde de presentación e precedencia que establece a ordenanza reguladora. Para que unha persoa poda ser incluída nesta listaxe deberá cubrir cos seus datos a Solicitude de información e listaxe de agarda e engadir a copia do DNI, para poder facer as comprobacións pertinentes no Padrón Municipal. Estes documentos deberán ser presentados no Centro de Interpretación dos Parques e Xardíns (CIPX) ou remitidos dixitalmente a ilopez@ferrovial.com.

Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)