Nova convocatoria para as hortas municipais
3 Maio, 2022

A Xunta de Goberno Local aprobou a apertura dun prazo de doce días hábiles (do 5 ao 20 de maio de 2022, ambos incluídos) para a presentación das solicitudes para as hortas urbanas municipais. Esta convocatoria compete:

  • A aquelas persoas que desexen optar á concesión por catro anos nunha das parcelas nas hortas de Brañas de Sar (Pontepedriña).
  • Aos actuais titularidades das hortas de Belvís de Abaixo, Campo das Hortas e Santa Marta. Estas persoas, que na actualidade teñen concedida a autorización de uso poderán solicitar a súa renovación ata a fin da actual concesión, en outono de 2023.

Para iso, a Xunta de Goberno Local aprobou revogar as actuais autorizacións de uso das hortas de Brañas de Sar (Pontepedriña). Os os beneficiarios deberán devolver a horta cedida ao Concello deixándoa baleira e a súa libre disposición nun prazo máximo de 15 días a partir da aprobación da proposta, realizada o 2 de maio de 2022. Tamén cancelarase a orde da listaxe de agarda para as hortas de Brañas de Sar, polo que rematará a súa vixencia.

As persoas que desexen participar nestes procesos deberán presentar a seguinte documentación:

  • Impreso de solicitude debidamente cuberto polo que se autoriza ao Concello a comprobar, de oficio, a inscrición padroal da persoa solicitante. (modelo aprobado en Xunta de Goberno Local de data  04/10/2012). Pode descargalo ao final desta páxina.
  • Fotocopia do documento de identificación do solicitante.

A documentación debera presentarse:

  • No Rexistro Xeral do Concello (rúa Presidente Salvador Allende, 4 – baixo. Horario de atención ao público 9.00 a 13.00 horas).
  • A través da Red SARA
  • En calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)