mainimg
Código: BO025
-
Espazos Singulares
Localización

Zona verde

Parque de San Domingos de Bonaval

Barrio

Concheiros-Almáciga-Espírito Santo

Parroquia

San Fructuoso

Información

Historia

Dende época prehistórica, o lugar para enterrar aos mortos situábase lonxe das zonas habitadas, en espazos ventilados para que non supuxeran ningún risco á saúde da poboación. Mais na Idade Media comézase a enterrar na proximidade dos ámbitos relixiosos (no interior das igrexas ou nos seus adros) o que terminará provocando problemas de hixiene pública.

As transformacións urbanísticas do século XVIII buscarán a mellora das condicións hixiénicas para os habitantes das cidades. A construción de cemiterios extramuros das cidades foi unha das máis importantes preocupacións sanitarias, e recoméndase o afastamento dos edificios de vivendas dos lugares ocupados por cemiterios, hospitais ou matadoiros, xa que nestes espazos emanaban miasmas: o aire estaba enchido de vapores que se propagaban polo aire, corrompían a atmosfera e causaban enfermidades.

O concordato entre Carlos III e a Santa Sede e a Real Cédula de 1787, acordan prohibir o enterramento nas igrexas e obrigan a construír os cemiterios fóra das poboacións, mais estes preceptos serán de lenta aplicación. A cidade de Santiago, a pesar de ser a máis poboada da Galicia de entón, carecía dunha necrópole apropiada a comezos do XIX, porque os composteláns resistíanse a inhumar os seus defuntos en cemiterios extras muros, que adoitaban ser os lugares onde se sepultaban aos axustizados, os mortos pola Inquisición, os enfermos e os mortos pola miseria.

En 1813 desígnanse como cemiterios provisionais os da Pastoriza, Guadalupe, Angustia, Sar e Santa Susana, que xunto cos do Hospital Real, a Orden Terceira en San Francisco e a Confraría do Rosario, substituían o camposanto da Quintana de Mortos, clausurado entre os anos 1776 e 1779 e convertido en praza. Na actualidade seguen en funcionamento os cemiterios da Orden Terceira en San Francisco e a Confraría do Rosario.

A tradición dos enterramentos en San Domingos de Bonaval procede xa dos tempos da súa fundación, xa que o convento dominico utilizouse para enterramento de familias que puidesen pagar o mantemento anual das sepulturas, mentres que os frades sepultábanse no desaparecido Claustro Vello ou Quintana de Frades, situado na beira sur da igrexa.

A exclaustración dos dominicanos de Santo Domingo en 1835 e a desamortización do mosteiro, horta e anexos ao Concello en 1841 acelerou o proceso de construción da necrópole xeral ante a posibilidade de obter o terreo por cesión. A partir de xaneiro de 1846 inícianse as obras nas inmediacións da igrexa e do camposanto do Rosario, no lugar chamado Quintana do Santo. Os planos foron realizados polo arquitecto municipal Manuel de Prado y Vallo.

En 1847 inaugúrase o Cemiterio Xeral de Bonaval, cuxo recinto englobaba tamén ao cemiterio dos frades, e ampliaríase coa construción do cemiterio neutro, civil ou de disidentes. A súa escasa extensión é insuficiente para os altos índices de mortaldade da época, polo que será continuamente remodelado e ampliado cara o leste, nos Campos Novos. A pesar destas ampliacións e melloras, non cumpre as condicións necesarias como cemiterio xeral, polo que en 1885 planeouse construír unha nova necrópole no monte das Cancelas, no lugar de Cova do Raposo.

O Cemiterio Xeral de Bonaval, cos seus antigos nichos e os osarios, foi clausurado nos anos sesenta, co traslado dos restos ao Cemiterio de Boisaca, inaugurado en marzo de 1934 segundo as trazas de José María Banet.

Descrición

O Cemiterio de Bonaval foi chamado a acrópole da poesía e a morte por Ramón Otero Pedrayo. Na recuperación deste espazo como parque tiña gran importancia a conservación do cemiterio, mais mitigando o carácter funerario das grandes pezas de nichos mediante a supresión das lápidas, e trasladando o cruceiro do cemiterio á rúa de Bonaval, seguindo a tradición galega de situar estes elementos nos camiños.

O sistema de enterramento nos Campos Novos era de inhumación en sepulturas, mentres que no resto do espazo existían nicherías dispostas en bloques regulares separadas en tramos por pilastras, realizadas en cantería e pegadas aos muros de peche perimetrais.

Coas fileiras de nichos superpostos podíase multiplicar a capacidade dos cemiterios, ofertándose un soterramento, entendido entre a sociedade do momento, máis distinguido que as sepulturas en terra. Sen embargo, a disposición en sentido lonxitudinal resúltanos estraña cos criterios actuais de maior aproveitamento do espazo. Na rehabilitación do parque, algunhas ringleiras quedan resaltadas ao estar os vanos cubertos e pintados de branco, mentres que outros quedan abertos deixando á vista a súa estrutura.

A Porta da Memoria era antiga entrada ao cemiterio municipal desde a rúa de San Domingos. Está formada por dous machóns de pedra e unha porta de ferro forxado, cunha inscrición que di Cementerio General 1847 por un dos seus lados, mentres que no outro aparece Bienaventurados los que mueren en el Señor.

O espazo encontrábase dividido en tres sectores por medio dunha praza central con escalinata, presidida por un alcipreste (Cupressus sempervirens). Esta praza conecta directamente co sector central, denominado o Gran Salón. Consiste un recinto rectangular moi alongado (15x120 m) deseñado por Manuel de Prado y Vallo segundo os esquemas neoclásicos clausurales. As uniformes fileiras de bloques de nichos en catro filas pechan os tres lados deste recinto, executados en granito e rematadas por pináculos nos ángulos. Hoxe é un espazo habitual de concertos, proxeccións de cine e outros eventos ao aire libre.

O sector da dereita é unha plataforma de chan de terra que conecta os Campos Novos coa Porta da Memoria, chamada Lugar dos Nenos. É unha zona apropiada para os xogos infantís, enmarcado por un par de fermosos tileiros (Tilia cordata) e os antigos nichos do cemiterio clausurado. Aquí tamén era unha zona de inhumacións no chan, que foron retiradas.

Se avanzamos cara a ábsida da Igrexa de Bonaval, atopamos hoxe o chamado Auditorio, pensado para representacións ao aire libre de teatro, concertos de música, proxeccións de cine e outros eventos. Este era o sector reservado para o enterramento dos relixiosos do convento, ampliado cos enterramentos comúns, que contaba con grupos de arborado formados por alciprestes e acivros. Dende aquí destacan as vistas das torres da Catedral entre os tellados do casco vello, a torre de San Agostiño e os montes que circundan Santiago.

Fotos actuais


Fotos antigas


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)