mainimg
Código: FE021
-
Espazos Singulares
Localización

Zona verde

Parque da Finca do Espiño

Barrio

Galeras

Parroquia

San Fructuoso

Información

Historia

Esta era unha zona destinada á produción de recursos agrícolas cos que abastecer a despensa do pazo. Incluía distintos tipos de cultivos entre os que se poden destacar os de millo, patacas, vides, froiteiras e cítricos. Ademais, supoñía un recurso de pasto para os animais domésticos da casa.

Hoxe esta área é unha zona soleada constituída por unha pradería en pendente cara o Carme de Abaixo, no que se preservou o carácter estancial da zona, encespada e poboada con árbores froiteiras vinculadas ao camiño de saída cara Monte Pío.

Esta distribución da vexetación mantén a amplitude visual cara a Alameda e os edificios do casco histórico da cidade, en contraposición coa vizosa vexetación da carballeira.

Descrición

Esta é unha zona de pradaría, árbores froiteiras e pasto. Está composta por diferentes exemplares arbóreos, entre os que destacan as especies froiteiras como maceiras (Malus domestica) e ameixeiras (Prunus domestica).

Estas árbores froiteiras, mesturadas con carballos (Quercus robur) están situadas principalmente preto dos camiños e dos peches perimetrais, deixando o espazo expedito para a expansión da pradaría e permitir as vistas da cidade histórica.

As actuacións necesarias para a apertura da Finca do Espiño como parque público implicaron a súa restauración paisaxística e ecolóxica. Na análise preliminar dos árbores para a intervención, constatouse que as froiteiras desta área tiñan moi baixa vitalidade debido á competencia coa maleza previa reinante e a súa avanzada idade. Para corrixir esta situación, realizouse o control do mato, a poda de renovación e a elaboración un plan de reactivación individualizado para cada exemplar, observando a recuperación da vitalidade mínima no período vexetativo para decidir cales era preciso retirar e cales podíanse recuperar. O mato que ocupaba o espazo nos anos previos á rehabilitación estaba constituído por xesteiras, silveiras e fentos. Foi eliminado para a implantación da pradaría no antigo prado da área de horta e froiteiras, mentres que reforzouse a aliñación principal do arborado mediante podas en altura e plantación de individuos en substitución dos que faltaban.

A pradaría consolidouse coa implantación de cespitosas, plantas de rizomas curtos que crecen dando matas densas e cuxas innovacións desenrólanse próximas aos talos do ano anterior. Son plantas capaces de formar unha cuberta vexetal continua e persistente, a pesar do uso frecuente e as segas regulares. Para a implantación dun céspede utilizáronse principalmente como cespitosas especies da familia das gramíneas (Festuca arundinacea, Poa pratensis, Ray-grass...).

Ademais desta restauración paisaxística e ambiental, o plan de actuacións para a rehabilitación do espazo comprende a introdución de elementos de uso público para o seu uso como parque. Para iso, consolídanse as sendas, reconstrúese e colócase o pechamento, instálase o mobiliario urbano e elimínanse os residuos existentes, incluíndo a trituración dos restos vexetais.

Fotos actuais


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)