mainimg
Código: SN004
-
Espazos Singulares
Localización

Zona verde

Parque Forestal da Selva Negra

Parroquia

Vista Alegre

Información

Historia

Enténdese por área devasa, unha superficie relativamente ancha na que a vexetación natural, densa e moi inflamable, modifícase para conseguir outra vexetación de menor biomasa ou menos inflamable, coa finalidade de que se deteñan os lumes que cheguen até ela ou poidan controlarse máis facilmente, servindo de base para establecer liñas de defensa.

As áreas devasas son actuacións que se inclúen dentro da silvicultura preventiva. Consisten en realizar tratamentos silvícolas de carácter linear e de anchura variable, que xeralmente se apoian sobre camiños ou barreiras naturais existentes, sendo o seu obxectivo transformar o modelo de combustible inicial a outro cuxa combustibilidade sexa inferior, de forma que se modifique o comportamento do lume permitindo que a actuación dos medios de extinción sexa máis segura e eficaz.

É importante distinguir as áreas devasas das devasas tradicionais. En esencia a devasa representa unha eliminación total da vexetación fronte á área devasa que é un tratamento desta. A mesma diferenciación existe noutros países, así a terminoloxía inglesa distingue claramente entre fuelbreak (devasa) e firebreak (área devasa). Na actualidade, téndese con carácter xeral á creación de áreas devasas arboradas como estrutura de prevención de incendios forestais, substituíndo ás faixas devasas totalmente desprovistas de vexetación.

O principal obxectivo das redes de áreas devasas é o de fraccionar as masas forestais co fin de acoutar a superficie que poida percorrer un incendio e para facilitar o acceso dos medios de extinción. O territorio fraccionase en función da calidade do sistema forestal a protexer, establecendo varias categorías: área protexida, sistema forestal de coníferas e de frondosas ou sistema forestal de matogueira.

Ademais do establecemento das devasas, os tratamentos silvícolas no bosque atlántico produtor, axudan á diminución do risco estrutural de incendios das formacións forestais tratadas. Nestes tratamentos inclúense os seguintes traballos:

- Rozas: o obxectivo é eliminar a competencia que sobre as árbores fai a matogueira e facilitar os posteriores tratamentos que se realicen sobre a masa arbórea, para limitar o posible risco de lume.

- Podas: é a eliminación das pólas dunha árbore evitando a formación de nós na madeira. Os principais tipos de poda aplicados nos tratamentos silvícolas son as podas de formación, a poda baixa e a poda alta.

- Rareos ou clareos: son cortas de aproveitamento comercial que melloran as condicións de crecemento da masa. Aplícanse en masas de entre catro e seis metros de altura, e menos de dez centímetros de diámetro.

- Claras: son cortas intermedias realizadas nunha masa que aínda non acadou a súa quenda final de corta. Liberan espazo aumentando o crecemento das árbores que quedan en pé, mellorando as súas calidades.

Descrición

Nas parte leste e oeste do Parque Forestal da Selva Negra, sitúanse dous camiños de terra alongadas que, ademais de servir de paso para os vehículos encargados das tarefas de mantemento do parque, serven como devasas perimetrais para previr incendios forestais, así como para controlar a expansión vexetal de especies invasoras existentes no Monte Pedroso.

Unha especie invasora é aquela que provén dunha área xeográfica diferente á nosa e se introduce de forma intencionada ou accidental nunha área na que se naturaliza, sendo capaz de reproducirse e propagarse, aumentando a súa extensión e afectando dalgunha forma ao ecosistema que invade. No Monte Pedroso están presentes fundamentalmente dúas especies invasoras: o eucalipto (Eucalyptus globulus) e a acacia (Acacia melanoxylon). As dúas son grandes colonizadoras e de doada rexeneración, aparecendo en rodais monoespecíficos ou en exemplares illados. Para a eliminación destes, son necesarias as seguintes actuacións:

- Apeo das árbores de xeito mecanizado (ou manual se non fose accesible para a maquinaria).

- Tratamento con fitocidas sobre os rebrotes, debido á súa alta capacidade de rexeneración.

- Repoboación da zona con especies autóctonas, como poden ser: abeleiras, ameneiros, bidueiros, carballos, érbedos, faias, loureiros, nogueiras ou sanguiños.

A experiencia demóstranos que a erradicación de invasoras é moi difícil, e precisa de intervencións continuas para evitar os rebrotes.

Fotos actuais


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)