mainimg
Código: PR029
-
Patrimonio
Localización

Parroquia

Sabugueira

Información

Tipoloxía

Capela

Historia

Unha capela é un pequeno edificio destinado ás practicas relixiosas da liturxia católica. Estes oratorios tamén existen noutras prácticas cristiás, como a anglicana ou a luterana.

Xeralmente é de menor tamaño que unha igrexa, pode consistir nun edificio independente ou estar construída no interior dunha igrexa, xeralmente anexa á nave maior. As capelas tamén poden aparecer formando parte doutros edificios como pazos, vilas, colexios, universidades, cárceres, conventos, cuarteis, castelos...

Antigamente as casas nobres, gremios e outras profesións liberais vinculábanse cunha das capelas existentes nunha igrexa, podendo formar en torno a ela unha confraría, que en moitas ocasións establecíanse fortes rivalidades entre elas.

A palabra capela provén do latín cappella, diminutivo de cappa (capa), e os clérigos que exercen nela o seu ministerio chámanse capeláns. Co termo capela desígnanse diferentes construcións: institucións eclesiásticas coma o cabido ou capítulo eclesiástico, educativas no caso do corpo equivalente nun colexio universitario, ou artísticas, especialmente no mundo da música, onde capela é o corpo de músicos dunha igrexa. Unha capela ardente é o túmulo que se levanta para celebrar as exequias.

O elemento básico desta edificación é o altar, elemento necesario para a celebración do culto e onde se sitúa a imaxe da súa advocación, normalmente nun retablo formado por pequenos piares ou columnas. É frecuente que conteña sepulcros dos donantes da capela.

Hai capelas famosas porque relaciónanse con elas a realización de milagres ou as aparicións de santos e virxes, polo que é frecuente que haxa romarías relacionadas con elas para conmemorar estes eventos.

Descrición

Pequena capela emprazada nun recinto murado circular irregular, con escaleiras de acceso, de estilo barroco rural. De planta rectangular e sobria construción con espadana. Tanto a capela como o cemiterio, foron obxecto de remodelacións sucesivas dende finais do século XIX.

A actual aldea de San Paio ocupa o antigo lugar onde estaba o Mosteiro Familiar de San Paio de Cercedelo, fundado no século XI por nobres laicos. Na configuración actual percíbese con claridade a organización altomedieval dos dextra, ou acotación dun espazo circular arredor dun lugar sagrado. Este mosteiro foi cabeceira dun pequeno dominio monástico que a finais do século XII foi absorbido pola igrexa compostelá. A configuración medieval mantense en grande medida na actualidade.

Fotos actuais


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)