mainimg
Código: BS073
-
Patrimonio
Localización

Barrio

Sar

Parroquia

San Fructuoso

Información

Tipoloxía

Cruceiro

Historia

Os cruceiros son, xunto cos hórreos, os monumentos populares máis característicos de Galicia. Un cruceiro é un monumento de pedra formado por una plataforma con gradas, un pedestal sobre o que vai unha columna e está coroado por unha cruz na que, na maioría dos casos, por un dos seus lados está gravada a imaxe de Cristo na cruz e no outro aparece a Virxe.

É difícil saber como aparecen os primeiros cruceiros. A súa orixe vincúlanse cos miliarios romanos e as cruces dos peregrinos. Os cruceiros galegos máis antigos que se conservan son o de Melide, do século XIV, e o do Home Santo situado na porta do Camiño, do século XV. Son relativamente abundantes os cruceiros góticos dos séculos XV e XVI, aínda que o único elemento orixinal que se conserva deles é a cruz.

A finais do século XVI nace o cruceiro barroco, cunha gran expansión polo rural debido á repercusión do Concilio de Trento. Na iconografía destes monumentos pasa a ter máis protagonismo o tema da morte, polo que Xesucristo se representa nun estado de gran agonía ao igual que a Virxe do reverso. O período de maior auxe dos cruceiros no rural galego terá lugar no século XIX e no primeiro terzo do XX, debido ao crecemento económico motivado pola chegada do capital da emigración e o aumento da devoción popular.

O estudo dos cruceiros está unido á figura de Castelao, quen dedicou gran parte da súa vida a investigar e escribir sobre os cruceiros galegos en comparación cos da Bretaña, cos que atopou grandes similitudes.

Descrición

Mide uns 4 metros sumando a base, o fuste e a cruz. O fuste, de forma octogonal, ten un perímetro de 0,87 metros. Conta cunha notable grada, base cúbica e capitel con volutas, así como con tallas da Virxe e de Cristo, este totalmente pegado á cruz. Está situado no cruce dos camiños que van a Aríns e a Angrois nun terreo de lixeira pendente, e asentado sobre unha base escalonada con cinco chanzos cara o poñente e tres cara o nacente.

A base do fuste ten unha inscrición que a circunda practicamente ilexible. O fuste ten forma octogonal e termina nun capitel decorado con catro anxos. Na cruz predominan as formas rectas, aínda que os brazos terminan en lixeiras formas romas. Ten a Cristo crucificado na cara oeste e á Virxe da Piedade na cara leste. O material no que está feito é granito e posúe restos de grandes grampas de ferro de unión entre os chanzos e entre a base e o fuste. A orixe do topónimo do lugar, Cruceiro de Sar, relaciónase con este elemento vinculado á Calzada Real próxima.

Fotos actuais


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)