mainimg
Código: PR164
-
Patrimonio
Localización

Barrio

Vista Alegre-San Xoán

Parroquia

San Fructuoso

Información

Tipoloxía

Igrexa

Cronoloxía

1988

Autor

Joaquín Fernández Madrid

Historia

A gran maioría das igrexas parroquiais galegas proveñen dun modelo consolidado durante a época Románica, cando a partir do ano 1000, Europa vestiuse dun manto de igrexas.

A pesar das diferenzas rexionais e da complexa realidade destas manifestacións artísticas, o Románico é a primeira arte europea cuns trazos comúns. A unidade vénlle dada pola existencia dun sentimento relixioso común, xa que neste mundo fragmentado o cristianismo converterase nun importante elemento unificador.

A Igrexa ten un enorme poder social e económico e unha autoridade indiscutible, exercendo un auténtico monopolio sobre a cultura da época. Por iso é polo que a arte medieval sexa unha arte esencialmente relixiosa, promovida pola Igrexa e destinada aos fieis cristiáns. Os elementos unificadores deste estilo serán as ordes relixiosas e a aplicación da liturxia romana en toda a cristiandade e as vías de peregrinación tras a reforma gregoriana. Todo iso reflicte a profunda relixiosidade e fervor do mundo medieval.

É unha arquitectura que responde aos principios de monumentalidade e perdurabilidade. Monumentalidade, posto que a grandiosidade dos edificios debía servir para reflectir a importancia da Igrexa. Perdurabilidade, debido a que se trataba dunha arquitectura feita para durar eternamente. A estas esixencias responden as súas características técnicas.

A igrexa é a manifestación máis característica da arquitectura medieval, un espazo que ha de servir como lugar de reunión dos fieis. O seu material fundamental de construción é a pedra, en forma de perpiaño (pedra labrada en forma de paralelepípedo) ou de cachotería (pedras pequenas sen labrar).

Atopamos algúns exemplos de planta central (circular ou poligonal), sen embargo a máis utilizada será a planta basilical, de longa tradición nos edificios relixiosos dende a arte Paleocristián. Está dividida en tres ou cinco naves, a central de maior altura que as laterais. Na diferenza de alturas ábrense xanelas para iluminar o espazo interior.

Pode existir unha nave transversal, chamada transepto, que marca a separación entre o espazo dos fieis e o espazo sacro do presbiterio, situado na zona da cabeceira e que recibe o nome de ábsida, debida á súa planta semicircular.

En alzado, os principais elementos sustentantes son o muro, o piar e as columnas, mais sen respectar as proporcións clásicas e abandonando o emprego das ordes. O capitel ten enorme importancia para a decoración escultórica.

Nas cubertas usouse en principio a madeira, seguindo a tradición das primeiras basílicas cristiás, mais os frecuentes incendios expuxeron a necesidade de comezar a utilizar cubertas de pedra. Esta será a achega máis importante da arquitectura Románica, o abovedamento en pedra de todo o edificio, que contaba xa con antecedentes na arte visigoda e na asturiana.

O exterior destaca pola claridade dos seus volumes e pola perfecta correspondencia entre o exterior e o interior do edificio. O acceso principal á igrexa é a través da portada, que adoita estar flanqueada por torres, reflectindo na súa estrutura e disposición a organización interior do templo.

Descrición

Igrexa parroquial que se concibiu como un complexo parroquial, para dar servizo aos barrios de Vite e Vista Alegre. Situada fronte ás facultades do Campus Norte da Universidade de Santiago, esta igrexa marca decididamente o seu carácter contemporáneo por medio dunha gran marquesiña de formigón, as súas cubertas lixeiramente curvadas e a presenza dunha alta torre campanario de remate metálico. Baixo a lousa de formigón da marquesiña, cunha forma aguda que delimita e organiza o espazo de acceso ao complexo, dispóñense os accesos aos diferentes espazos dedicados ao culto ou ás diversas dependencias parroquiais. A torre, cunha base que queda definida por dous muros de formigón, prolóngase en altura cunha estrutura metálica, alixeirándose visualmente a medida que aumenta a súa altura.

A organización interna do complexo é funcionalmente eficaz e proporciona diversas ocasións para que o deseño ofreza interesantes efectos de entrada de luz natural. O espazo da igrexa sitúase no centro, flanqueado pola Capela do Santísimo e as diversas dependencias parroquiais. O salón de actos disponse baixo a capela, con acceso directo desde o exterior.

Este edificio ten un ilustre veciño no edificio da Facultade de Ciencias da Comunicación, do arquitecto portugués Álvaro Siza. Os dous edificios, só separados pola Avenida Castelao, establecen un estreito diálogo a través dos panos brancos dos seus cerramentos e a suave curvatura das súas cubertas.

Fotos actuais


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)