mainimg
Código: PR004
-
Patrimonio
Localización

Parroquia

Peregrina

Información

Tipoloxía

Igrexa

Cronoloxía

1795

Historia

A gran maioría das igrexas parroquiais galegas proveñen dun modelo consolidado durante a época Románica, cando a partir do ano 1000, Europa vestiuse dun manto de igrexas.

A pesar das diferenzas rexionais e da complexa realidade destas manifestacións artísticas, o Románico é a primeira arte europea cuns trazos comúns. A unidade vénlle dada pola existencia dun sentimento relixioso común, xa que neste mundo fragmentado o cristianismo converterase nun importante elemento unificador.

A Igrexa ten un enorme poder social e económico e unha autoridade indiscutible, exercendo un auténtico monopolio sobre a cultura da época. Por iso é polo que a arte medieval sexa unha arte esencialmente relixiosa, promovida pola Igrexa e destinada aos fieis cristiáns. Os elementos unificadores deste estilo serán as ordes relixiosas e a aplicación da liturxia romana en toda a cristiandade e as vías de peregrinación tras a reforma gregoriana. Todo iso reflicte a profunda relixiosidade e fervor do mundo medieval.

É unha arquitectura que responde aos principios de monumentalidade e perdurabilidade. Monumentalidade, posto que a grandiosidade dos edificios debía servir para reflectir a importancia da Igrexa. Perdurabilidade, debido a que se trataba dunha arquitectura feita para durar eternamente. A estas esixencias responden as súas características técnicas.

A igrexa é a manifestación máis característica da arquitectura medieval, un espazo que ha de servir como lugar de reunión dos fieis. O seu material fundamental de construción é a pedra, en forma de perpiaño (pedra labrada en forma de paralelepípedo) ou de cachotería (pedras pequenas sen labrar).

Atopamos algúns exemplos de planta central (circular ou poligonal), sen embargo a máis utilizada será a planta basilical, de longa tradición nos edificios relixiosos dende a arte Paleocristián. Está dividida en tres ou cinco naves, a central de maior altura que as laterais. Na diferenza de alturas ábrense xanelas para iluminar o espazo interior.

Pode existir unha nave transversal, chamada transepto, que marca a separación entre o espazo dos fieis e o espazo sacro do presbiterio, situado na zona da cabeceira e que recibe o nome de ábsida, debida á súa planta semicircular.

En alzado, os principais elementos sustentantes son o muro, o piar e as columnas, mais sen respectar as proporcións clásicas e abandonando o emprego das ordes. O capitel ten enorme importancia para a decoración escultórica.

Nas cubertas usouse en principio a madeira, seguindo a tradición das primeiras basílicas cristiás, mais os frecuentes incendios expuxeron a necesidade de comezar a utilizar cubertas de pedra. Esta será a achega máis importante da arquitectura Románica, o abovedamento en pedra de todo o edificio, que contaba xa con antecedentes na arte visigoda e na asturiana.

O exterior destaca pola claridade dos seus volumes e pola perfecta correspondencia entre o exterior e o interior do edificio. O acceso principal á igrexa é a través da portada, que adoita estar flanqueada por torres, reflectindo na súa estrutura e disposición a organización interior do templo.

Descrición

Igrexa parroquial de estilo barroco con tendencias clasicistas. Foi feita no 1795 segundo pon a inscrición existente na fachada. Ten planta de cruz latina e ciborio octogonal sobre o cruceiro. No lateral hai unha escaleira de dous corpos para acceder ao interior que fai patín.

A fachada, de estilo barroco tardío, está feita con cadeirado de granito e os outros muros son de cachotaría, revestidos e pintados de branco. Tellado a dúas augas e cuberto con tella do país. A fachada está flanqueada por dúas grandes pilastras, e enriba da porta alintelada vai un grande van rectangular cos seus ocos formando unha cruz. O outro corpo da fachada confórmao un grande frontón semicircular, cunha fornela coa imaxe da Virxe Peregrina. Sobre o frontón arranca a base cuadrangular do campanario, con adorno de placas e cornixa moldeada. A súa torre amosa tres corpos. O primeiro, o das campás, é de base cadrada con fiestras de arco de medio punto en cada cara, cornixa voada e remate de pináculos nas catro esquinas; o outro corpo ten traza octogonal con vans que rematan en arcos de medio punto en catro das súas caras, que sosteñen unha pequena cúpula con casetóns e rematada en pináculo que culmina cunha cruz de forxa. Ten un recinto murado ao seu redor que alberga o cemiterio, o campo da festa, unha carballeira, un palco da música e un cruceiro.

Fotos actuais


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)