mainimg
Código: DE055
-
Deportivo
Localización

Zona verde

Parque Música en Compostela

Barrio

Vista Alegre-San Xoán

Parroquia

San Fructuoso

Información

Tipoloxía

Pimpón

Descrición

A práctica de diversas actividades deportivas e culturais bríndaselle á poboación de Santiago de Compostela, e especialmente á xuventude, como unha alternativa socializadora e de lecer, para que é necesario contar con lugares apropiados nos que desenvolvelas. As actividades deportivas fomentan unha actitude saudable e unha maior calidade de vida, polo que as instalacións deportivas son unha importante contribución a promover o deporte e difundir os seus valores.

Para promover a práctica do deporte existe un plan municipal que conta cunha gran cantidade de instalacións deportivas, situadas nas zonas verdes dos diferentes barrios e parroquias do Concello, tendo en conta a súa área de influencia ou zona demográfica á que dan servizo; é dicir, aquela na que residen os usuarios potenciais das instalacións.

Mediante esta iniciativa ponse a disposición dos veciños de Compostela unhas instalacións apropiadas para a práctica deportiva que contan con tarefas de mantemento integradas, o que non exime que os propios cidadáns, que son os beneficiarios directos das vantaxes polo uso das mesas, deban facer un bo uso delas e preocuparse por mantelas en bo estado.

Para a práctica do tenis de mesa sitúase mobiliario urbano específico que permita combinar a práctica deste deporte coa contorna natural das zonas verdes nas que se sitúan. O crecente interese nas actividades deportivas ao aire libre, con especial consideración aos ocio e o entretemento, motivan polo tanto o establecemento destas instalacións para uso público nos parques e xardíns da cidade de Santiago de Compostela. A súa localización nestas zonas verdes saca proveito da contorna vexetal para o acondicionamento físico ao aire libre, combinando a práctica deportiva co lecer nunha contorna saudable.

Estas mesas serven para a práctica deportiva con fins competitivos ou recreativos. Están especificamente deseñadas para a súa instalación ao aire libre nos parques e xardíns, polo que buscan a resistencia ante as posibles agresións atmosféricas e malos usos, polo que elíxense de materiais de primeira calidade (aceiro, formigón, resinas...) para asegurar a súa longa vida cun mantemento mínimo, e as cores rechamantes co obxectivo de chamar a atención dos cidadáns e estimular as ganas de participar nunha partida desta especialidade deportiva.

O tenis de mesa, tamén coñecido como pimpón ou ping-pong, relaciónase co pobo chinés, xa que uns 100 millóns de chineses practican asiduamente este deporte, polo que soen situarse nos primeiros postos na clasificación internacional. Sen embargo, foron os británicos os que inventaron este xogo a comezos do século XIX para ser practicado exclusivamente en interiores, convertendo as mesas do salón en taboleiros ao dividilas con libros e improvisar raquetas con tapas de caixas e tapóns de botellas como pelotas. Este deporte foi clave na renovación das relacións entre Estados Unidos e China durante a Guerra Fría.

A popularidade do tenis de mesa no mundo está a medrar dende que en 1902 publicouse un libro sobre este deporte, con indicacións sobre como xogalo, que supuxo o seu pulo como entretemento internacional. É deporte olímpico dende o ano 1988 e foi o deporte que inspirou o primeiro videoxogo, o Pong de Atari.

As claves do seu éxito poden estar en que é un deporte accesible a todo o mundo, xa que os materiais para xogar son baratos e non se precisa moito espazo. É un deporte moi saudable para corpo e mente, xa que consiste nun exercicio físico aerobio que require de bos reflexos, coordinación e gran capacidade de concentración.

En Santiago de Compostela, as mesas de pimpón son de uso libre e gratuíto para todos os usuarios e axudan a diversificar a oferta lúdica das zonas verdes e contribúen a lograr maior inclusión social dos cidadáns. Ademais, están fixadas convenientemente ao chan para evitar accidentes e cumpren coas normas europeas de seguridade.

Mesas

2

Deportes

Tenis de mesa

Fotos actuais


Fotos antigas


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)