mainimg
Código: PV008
-
Parques Infantís
Localización

Zona verde

Praza de Vigo

Barrio

Ensanche

Parroquia

San Fructuoso

Información

Descrición

O proxecto de reforma emprendido en 2013 para a mellora da Praza de Vigo incluía a implantación dun parque infantil neste espazo que, xunto co circuíto biosaudable, o novo axardinamento e a renovación da iluminación e o mobiliario urbano, procuraban humanizar o espazo creando un área que permitise o xogo e o coidado dos nenos por parte dos adultos, nunha zona próxima ás súas residencias.

Un parque infantil municipal consiste nunha área provista dunha serie de elementos de xogo destinados aos nenos. Este uso lúdico combínase co de zona de lecer proporcionado polo mobiliario urbano da zona, que crea un área de descanso destinada a que a socialización que se busca para os cativos nos elementos de xogo tamén chegue ás persoas adultas que os acompañan. Neste caso, esta socialización está propiciada pola colocación dun circuíto biosaudable para adultos xunto ao parque infantil, creando un espazo de uso multixeracional dentro da Praza de Vigo.

O espazo ocupado polo parque infantil dentro da praza ocupa un nivel algo inferior con respecto ao nivel do resto dos elementos que conforman o ámbito, e recúbrese cun chan de seguridade. Este espazo, situado enriba do estacionamento soterrado, é pequeno, mais ben equipado para o xogo, xa que conta con diversos elementos delimitados dentro dunha zona valada en todo o seu perímetro, que ao mesmo tempo que permite pechar o parque pola noite, impide o acceso dos usuarios do parque infantil ás zonas de tráfico que rodean a praza.

Un cartel informativo completa o espazo, que seguindo a normativa ofrecen información útil sobre as idades aconselladas, a normativa dos parques de xogos e os recursos cos que contar en caso de emerxencia. Aínda que as idades aconselladas para este parque infantil van desde os 2 aos 12 anos, diferéncianse dúas zonas de xogo para os distintos grupos de idade dos nenos que acoden ao parque, con elementos destinados a aqueles entre 2 e 6 anos, e outros para os que teñen 6 ou máis, o que permite ir aumentando o grao de dificultade dos xogos mentres mantense a seguridade pasiva adaptada ás características de cada individuo concreto.

O parque conta con diferentes elementos entre que destacan dúas casiñas: hai unha casiña alta da que arranca un enorme tobogán cuberto, e outra máis pequena que conta con diferentes escaleiras e un tobogán de menor tamaño. No parque hai tamén un trampolín saltador, unha randeeira en forma de niño, dous balancíns e unha estrutura xiratoria a modo de carrusel, adaptada para persoas con mobilidade reducida. Entre os elementos destacados figura tamén o solo do parque a modo de xogo da oca.

Estes elementos de xogo serven para que os seus usuarios poidan desenrolar diferentes aspectos:

- Físicos e psíquicos: psicomotricidade, intelixencia, axilidade, coordinación e reflexos.

- Sociais: autonomía e socialización.

- Sensoriais: fomentan o sentido da vista a través das cores e tamaños, o tacto con superficies ásperas ou lisas, frías ou quentes, duras ou brandas.

Nos parques infantís promóvese a integración, facilitando o seu uso por nenos e nenas de distintas idades e condición física, e coidando especialmente a accesibilidade para persoas de mobilidade reducida, tanto dos usuarios coma os seus acompañantes, suprimindo as barreiras para integrar posibilidades de xogo adaptadas para todas as persoas. Os xogos buscan a adecuación dos nenos con deficiencias visuais ou limitacións severas de motricidade para facilitar a súa integración social.

No deseño da área de xogos débese buscar un equilibrio entre a seguridade e a protección por un lado, e a estimulación e o desafío do xogo por outro, para lograr o desenvolvemento do neno. Todos os beneficios que provoca o xogo no neno deben ir ligados inevitablemente ao desenvolvemento dunha actividade sen riscos, polo que os xogos dos menores de 3 anos deberán estarán acompañados por adultos para evitar incidencias. Tamén está prohibido o acceso de animais así como a circulación de vehículos de motor, bicicletas, patinetes e similares, susceptibles de ocasionar danos persoais.

O xogo é unha actividade esencial para o desenvolvemento do individuo e contribúe ao seu desenvolvemento físico, mental, social e emocional. Non faltan documentos que indiquen que xa antigamente se imaxinaron e puxeron en práctica diferentes terreos destinados especificamente para os xogos da poboación infantil. Non obstante, foi modernamente cando as grandes cidades se deron conta da importancia enorme da necesidade de proporcionar á infancia e xuventude terreos de recreo.

O Concello de Santiago de Compostela conta con preto de 100 de áreas de xogos infantís dentro do seu termo municipal. Estes espazos están sometidos regularmente a auditorías, tanto das instalacións coma dos elementos de xogo, para comprobar que cumpran cos requisitos da normativa vixente para garantir a seguridade dos usuarios, e determinar se é necesario acometer actuacións de mellora e remodelación.

Data de instalación

2014

Fotos actuais


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)