mainimg
Código: DE004
-
Deportivo
Localización

Barrio

Pontepedriña

Parroquia

San Fructuoso

Información

Tipoloxía

Pista de chave

Descrición

A práctica de diversas actividades deportivas e culturais bríndaselle á poboación de Santiago de Compostela, e especialmente á xuventude, como unha alternativa socializadora e de lecer, para que é necesario contar con lugares apropiados nos que desenvolvelas. As actividades deportivas fomentan unha actitude saudable e unha maior calidade de vida, polo que as instalacións deportivas son unha importante contribución a promover o deporte e difundir os seus valores.

Para promover a práctica do deporte existe un plan municipal que conta cunha gran cantidade de instalacións deportivas, situadas nas zonas verdes dos diferentes barrios e parroquias do Concello, tendo en conta a súa área de influencia ou zona demográfica á que dan servizo; é dicir, aquela na que residen os usuarios potenciais das instalacións.

Mediante esta iniciativa ponse a disposición dos veciños de Compostela unhas instalacións apropiadas para a práctica deportiva que contan con tarefas de mantemento integradas, o que non exime que os propios cidadáns, que son os beneficiarios directos das vantaxes polo uso das mesas, deban facer un bo uso delas e preocuparse por mantelas en bo estado.

O Concello pretende atender un grande espectro da práctica deportiva, cunha especial atención ao deporte de base e a promoción da constante actividade deportiva, ofrecendo espazos axeitados para a práctica dos xogos máis demandados polos veciños, como é o fútbol sala, mais tamén para a difusión e mantemento dos xogos tradicionais galegos que forman parte do noso acervo común como é o da chave.

O xogo da chave practícase sobre una pista alongada de terra. Na actualidade é un xogo que se practica na celebración de festas ou en xornadas de xogo tradicional galego, mais hai algunhas décadas era moi frecuente reunirse a xogar pola tarde nalgúns barrios da cidade.

Este xogo do lecer popular desenrola a precisión e a puntería, xa que consiste en lanzar uns pesos de ferro con forma de disco, redondos e planos, sobre unha peza metálica chamada chave e que ten forma de punta de lanza ou lingua, que remata estreitándose na base. Hai que facer diana co peso golpeando a chave ou derrubándoa.

A forma da chave e as regras do xogo varían en función da zona de Galicia na que se xogue. En xeral, podemos atopar tres chaves: a de Santiago ten a chave en forma de lanza, a chave de Ourense que ten varias aspas que xiran en sentido horizontal, e en Ferrol a chave ten unha aspa que vira en sentido vertical apoiado nunha forquita. As distancias de lanzamento, o peso dos pellos, a puntuación e o número de xogadores tamén e diferente dependendo da zona.

En Compostela os pellos pesan medio quilo e a distancia de lanzamento é de 14,20 metros para os homes e 12 metros para as mulleres. Pódese xogar individualmente, por parellas ou por equipos, mais normalmente compítese por parellas, con dous tiros cada persoa. Puntúase ao petar cos pesos na chave en lanzamento directo, sen rebotes.

Dende mediados dos anos 60 hai en Santiago unha asociación de xogadores de chave, que organiza os campionatos celebrados nas festas da Ascensión e o Apóstolo. Promoven a participación das mulleres e nenos, incluso como deporte escolar para buscar o relevo xeracional e evitar a desaparición deste xogo.

Pistas

2

Deportes

Chave

Data de construcción

2014

Fotos actuais


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)