mainimg
Código: par055
-
Parques E Xardíns
Localización

Barrio

Ensanche

Parroquia

San Fructuoso

Información

Tipoloxía

Xardín urbano

Cronoloxía

1976

Historia

O bordo leste da antiga cidade amurallada de Compostela estaba formado por unha ampla zona de agros entre os que destacaban os da Senra, San Fins ou o de Don Nuno, situado baixo a Porta da Mámoa. Este espazo foi coñecido noutros tempos como Praza de Entrecarreteras ou Patio da Inquisición, durante a II República era coñecida como Praza de Pablo Iglesias, cara a 1950 chamábase Praza de Vigo e no 1975 era a Praza García Prieto. Débese ás insinuacións de Ramón Otero Pedrayo a actual denominación de Praza de Galicia.

Xa no século XIII, estes terreos eran propiedade do Cabido catedralicio, que os aforaba para usos agrícolas a cambio dun tributo, pagado en diñeiro ou en especies como trigo, centeo ou avea. A almacenaxe do gran recolleito acumulábase na Casa do Hórreo, que antigamente estaba entre a Praza da Quintana e a rúa da Conga. O crecemento urbano obrigou a desprazar estes celeiros fóra do recinto amurallado, reconstruíndoos nun agro xunto ao camiño á Ulla e Ourense que, co tempo, adquiriu o nome de rúa do Hórreo.

En 1935 os rexedores da cidade renomearon esta rúa co nome do político Alejandro Lerroux. Tras o alzamento militar de 1936, a rúa pasou a denominarse General Franco, mais popularmente seguiu denominándose sempre rúa do Hórreo.

Coa desamortización, os terreos e casas da Tenencia do Hórreo pasaron a mans de varios burgueses composteláns. Xa no século XX, a propiedade foi parcelada e vendida a particulares que construíron serradoiros e talleres.

Este acceso á cidade converteuse nunha céntrica e concorrida vía tras unha serie de cambios urbanísticos. Era un punto de encontro de viaxeiros de toda Galicia, xa que de aquí partían tres importantes estradas: a da Coruña, a través de Virxe da Cerca; a de Ourense, pola rúa do Hórreo; e a de Pontevedra, rematada en 1842, que atravesaba a Senra. Na contorna instaláronse ao longo do século XIX as compañías de transportes como El Noroeste, La Ferrocarrilana ou Automóbiles Gallegos, xunto con fondas, restaurantes e cafés.

Dous edificios, hoxe desaparecidos, presidiron este espazo. O primeiro era o Pazo da Inquisición, un edificio barroco trazado por Fernando de Casas Novoa, mestre de obras da Catedral, que foi inaugurado en 1729 e derrubado en 1913. Os inquisidores trasladáronse aquí desde a Porta da Pena, onde tiveron a súa primeira residencia nas casas do Conde de Monterrey. Cando a Inquisición foi suprimida por decreto de goberno non mes de xullo de 1834, o edificio serviu de escola de nenos, administración de rendas, sede da Unión Obrera, oficinas das empresas de transportes e talleres da Tipografía Galaica. Tras o seu derrubo, Jesús López de Rego deseña unha construción modernista denominada Garaje La Unión, que en 1920 o arquitecto municipal Fernández Ragel transformou no Teatro Royalty, co obxectivo de dar exhibicións cinematográficas e actuacións de teatro. En 1927 pechou e o solar pasou a formar parte do patrimonio dunha sociedade mercantil que en 1930 abriu as portas do Hotel Compostela. O hotel foi construído seguindo ou proxecto do arquitecto vigués Antonio Cominges.

O outro edificio desaparecido é o Quiqui Bar, un edificio modernista construído entre os anos 1925 e 1926, segundo os deseños de Rafael González Villar. Foi o primeiro edificio en Santiago e o segundo en España en ser construído integramente en formigón. Serviu de cafetería e restaurante até a súa quebra en 1929, tras o que as instalacións foron adquiridas pola empresa Castromil para sede administrativa e apeadeiro de viaxeiros, de aí que se coñecera tamén como Edificio Castromil. A Comandancia Militar e a Subdelegación de Facenda ocupaban a parte superior do edificio.

No ano 1972 constrúese a Estación de Autobuses e o Concello anuncia un concurso para a reordenación da entón chamada Praza de Xelmírez e a construción dun estacionamento subterráneo. O derrubo do Edificio Castromil tivo lugar entre setembro e decembro de 1975, levantando moitísima polémica e movementos favorables á súa conservación.

Actuacións

A idea de destruír o Edificio Castromil para construír un aparcadoiro subterráneo comezou a fraguarse en 1966, mais non se consolidou até o 1974. Expropiouse toda a mazá, uns 400 metros cadrados onde se situaba este edificio xunto con varias vivendas, amparándose baixo o criterio de utilidade pública, a pesar de que esta decisión levantou unha forte controversia. Esta demolición deixou paso ao primeiro aparcadoiro subterráneo de Galicia, sobre o que se reordenou unha praza rodeada de tráfico, árida e illada. Foi reformada a finais do século XX coa dotación de zonas verdes e a instalación dunha oficina de información turística.

No ano 2007 o Concello convocou un concurso de ideas co que seleccionar un anteproxecto para a remodelación e recuperación urbana da Praza de Galicia. O modelo de reforma procuraba ser respectuoso coa zona e conseguir unha orde de obxectivos: preservar o patrimonio, primar o tránsito de peóns sobre o de vehículos e potenciar o transporte público sobre o privado.

Mais este proxecto de reforma retrasouse até 2013, cando se retoma a remodelación da Praza de Galicia. A pesar da imposibilidade de realizar unha reurbanización do espazo, debido á existencia dunha concesión no aparcadoiro soterrado baixo a praza, téntase unha actuación que busque unha maior articulación coa trama urbana de Compostela, por canto supón de integración entre a Cidade Histórica e o Ensanche, e como punto neurálxico das vías de transporte urbano e do tráfico de peóns. Na ordenación do conxunto da praza destaca o esforzo por dotala de entidade e configurar nela un amplo espazo peonil, implantando espazos vexetais nos que se conserven as árbores preexistentes. Foi necesario retirar dúas tullas enfermas, mais o resto puideron conservarse, plantando árbores novas, xunto coa mellora xeral da xardinería e a instalación dunha fonte ornamental. Substituíuse a oficina de información turística, trasladada ao Parque da Constitución, por unha pérgola e un parque infantil, procurando aumentar o uso deste espazo como zona lúdica e de ocio, así como de tránsito peonil; o que fixo necesaria unha actuación nas beirarrúas perimetrais da praza co obxectivo de mellorar a seguridade e accesibilidade á mesma.

Descrición

Pola súa localización central no punto de contacto entre as tramas urbanas do Ensanche e o Centro Histórico, este espazo urbano constitúese como unha porta urbana, un marco escenográfico de entrada á cidade histórica, ademais de punto neurálxico das vías de transporte urbano e de tráfico peonil.

As diferentes intervencións que tiveron lugar nesta praza teñen como obxectivo principal o seu aproveitamento para os usos e funcións sociais da vida urbana, como o encontro, o estar e o lecer. Un espazo continuo, accesible e amplo para desenvolver actividades de reunión e relación veciñal e social. Isto é debido a que a praza se atopa fragmentada polas servidumes do tráfico, a presenza do aparcadoiro subterráneo e por un deseño do espazo que divide esta zona en pequenos ámbitos axardinados que se abren entre camiños lousados. Ademais, o acceso a este espazo urbano peonil realízase a través de ramplas e escaleiras, xa que a súa cota de paso está sobre o rasante das rúas.

A Praza de Galicia constitúe tamén o punto principal do transporte público, centrado nos autobuses, debido a que nela conflúen un gran número de liñas. O aparcadoiro subterráneo é un dos máis concorridos da cidade, sendo frecuente que se atope completo, e conta cun carril de entrada e saída propios. A posición adoptada para as ramplas de acceso ao aparcadoiro condiciona o principal salto de cota no espazo peonil da praza. Ademais, a elevación do forxado na zona de acceso fracciona o espazo do parque en dous recintos. Isto dificulta a accesibilidade ao ámbito peonil interior, polo que é imprescindible converter a praza nun espazo adecuado como zona de estancia ou itinerario de paso. Para iso, o espazo humanizouse mediante o parque infantil, a fonte ornamental, a pérgola de glicinias, a vexetación e o mobiliario urbano, separado do tráfico rodado mediante pantallas vexetais e artificiais.

Fotos actuais


Fotos antigas


Mapas


Ayúdenos a mejorar nuestra traducción de su idioma

Puedes cambiar cualquier texto haciendo click (presiona Enter después de hacer el cambio)